ထုိေန႔ကား ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႕ပင္တည္း။
ထုိအခ်ိန္ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္လြတ္လပ္ေရးမရေသး။ျဗိတိသွ်ဘုရင္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္ရာ အစုိးရအဖြ႔ဲ (ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ Cabernet)ကုိ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီဟု ေခၚသည္။သဘာပတိက ဘုရင္ခံၿဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ဒုတိယသဘာပတိ အမည္ၿဖင္႔ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ကုိဦးစီးကြပ္ကဲရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရင္ခံမွာ အမည္ခံ ‘သဘာပတိ’ သာၿဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကုိပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကပင္ကြပ္ကဲရသည္။တနည္းအားၿဖင္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အာဏာကုိ ရရွိထားၿပီး ၿဖစ္သည္။ တရားဝင္ လြတ္လပ္ေရး မရေသး၍သာ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ကုိ ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ေကာင္စီဟု ေခၚခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။ထုိေန႔က အလုံလမ္း ဘုရင္ခံအိမ္ေတာ္မွ တာဝါလိန္းလမ္း (ယခုနတ္ေမာက္လမ္းသြယ္) ေနအိမ္သုိ႔ ၿပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ က်ေနာ႔အားေခၚ၍ ၂ ေယာက္ခ်င္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးပါသည္။
“ေဟ႔ေကာင္…..ဒီေန႔ကစျပီး ငါဟာ အစုိးရအဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္ ဝန္ၾကီးၿဖစ္လာၿပီ။မင္းကလည္း ငါ႔ရဲ႕ပီေအ (အပါးေတာ္ျမဲ အတြင္းဝန္) အျဖစ္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ အတြင္းျပန္တမ္းထြက္လာလိမ္႔မယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ငါတို႔မွာ အေဆာင္အေယာင္ အခြင္႔အေရးေတြလည္း ရလာလိမ္႔မယ္။ ငါ အခုေျပာေနတာေတြကုိ မင္း ျမဲျမဲ မွတ္ထားစမ္း။အာဏာရတယ္ဆုိရင္ပဲ ငါတို႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္အကူအညီေတာင္းတာေတြလည္း လာလိမ္႔
မယ္။ဒီေတာ႔ငါ႔ရဲဲ႕ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ငါ႔မိန္းမဘက္ကအမ်ိဳးေတြ၊ျပီးေတာ႔မင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ႔အေပါင္းအသင္းေတြအားလုံးကုိ ဘယ္သူ႕ကိုမွမတရားအခြင္႔အေရးမေပးရဘူး။သူတို႕အကူအညီေတာင္းတာကုိလုပ္မေပးရဘူး။မင္းတုိ႕အိမ္မွာ အားလုံးကုိ ေၿပာထားလုိက္၊ငါ အခုေၿပာတဲ႔အတိုင္း မင္းမလုိက္နာရင္ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အသိပဲ”
ဤသို႕လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ က်ေနာ႔အား တိက်ၿပတ္သားစြာ အမိန္႕ေပးခဲ႔ပါသည္။
က်ေနာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္အမိန္႕ေပးသည္႔အတိုင္း လုိက္နာရပါသည္။ သူ႕ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ကုိလည္း………
“မမၾကည္……အိမ္မွာ ခ်က္ဖို႕ ဆန္မရွိရင္ က်ေနာ႔ကုိ ေၿပာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြ ၾကံဖန္ေပးပါ႔မယ္။ ဆန္အိတ္ေတြ ဆီပုံးေတြနဲ႔ ေနာက္ေဖးေပါက္က အိမ္ေပၚတက္လာမယ္႔ စီးပြားေရးသားေတြကုိေတာ႔ လုံးဝ လက္မခံပါနဲ႔။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ဒီအတုိင္း က်ေနာ႔ကုိ ေျပာထားလုိ႔ပါ”
ဟု တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ေျပာခဲ႔ပါသည္။
ထုိ႕ေနာက္ မ်ားမၾကာမီ နတ္ေမာက္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သူအခ်ိဳ႕ရန္ကုန္ ေရာက္လာပါသည္။ အမွန္ေတာ႔ သူတုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္က ‘ေအာင္ဆန္းဟာေထာင္ႏႈတ္ခမ္း ေလွ်ာက္ေနတဲ႔ ေကာင္ပဲ’ ဟုေၿပာတတ္ၾကသည္။ယခုအစုိးရ အာဏာရလာမွ အခြင္႔အေရး ရလုိရျငား လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။က်ေနာ္ကလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ေပးထားသည့္အတုိင္းျပတ္ျပတ္သားသားေျပာလုိက္ေတာ့မွ လက္ေလွ်ာ့ျပီး ျပန္သြားၾကေတာ႔သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အဂၤလိပ္စာ ဝါသနာပါၿပီး အထူးကၽြမ္းက်င္ေအာင္ေလ႔လာထားသကဲ႔သုိ႔ က်ေနာ္ႏွင္႔ စကားေျပာလွ်င္လည္း ရံဖန္ရံခါ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာတတ္သည္။
၂၆-၉-၄၆ ေန႔က ဘုရင္ခံအိမ္ေတာ္မွအျပန္ က်ေနာ႔အားညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးၿပီးေနာက္
“Remember that I practice what I preach! “
ဟု အဂၤလိပ္လို အဆုံးသတ္ခဲ႔ပါသည္။အဓိပၸါယ္ကေတာ႔…….. Continue reading