Category: ျပည္တြင္းသတင္း


စစ္အစိုးရ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းအေၾကာင္း DVB ႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားတို႔ ပူးေပါင္း ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား အတြက္ DVB၊ ဗုိလ္ၾကီးစုိင္းသိမ္းဝင္း ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ တုိ႕အေပၚ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွ စြပ္စြဲေျခပခ်က္ဗီဒီယုိျဖစ္ပါသည္။

 စစ္အစိုးရႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ဥ္း


စစ္အစိုးရသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း အဏုျမဴလက္နက္ ကင္းစင္ေသာဇုန္နယ္အျဖစ္

သတ္မွတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (ဘန္ေကာက္သေဘာတူညီခ်က္) ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေနာက္တႏွစ္ အၾကာတြင္ ဘက္စံု အဏုျမဴစမ္းသပ္မႈမ်ား တားျမစ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသးသည္။
အဏုျမဴစြမ္းအင္ ဦးစီးဌာနကုိ ၁၉၉၇ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အသစ္ ဖဲြ႔စည္းခ့ဲၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအာက္တြင္ ထားရိွသည္ဟု အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးခ်ေရး အတြက္” အဏုျမဴ သုေတသနဓာတ္ေပါင္းဖို တခုတည္ ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဏုျမဴစြမ္းအင္အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈမွာ ကာလၾကာရွည္ကတည္းက ရွိေနခဲ့သည္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ဇူလိုင္လတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပညာရွင္ ၁၅ ဦးမွ ၂၀ အထိ ရန္ကုန္ရွိ ေရတပ္စခန္းတခုႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဧည့္ရိပ္သာ တခုတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ အေရွ႕ဖ်ားေဒသ စီးပြားေရးရာ စာေစာင္ က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ဒုံးက်ည္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိတို႔က ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ကလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ၂ ႏိုင္ငံ သံတမန္ ပုံမွန္ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာမွ မၾကာေသး ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း တိတ္တဆိတ္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တရား၀င္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတင္း ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကင္မ္က်ဳတ္ဆစ္ ႏွင့္ စစ္ေရး အရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္လည္း လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာတစီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းသြားသည့္ သတင္းက ကမၻာ့မီဒီယာ၌ ထိပ္တန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေျမေအာက္ ဥမင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ သံလိုက္ဓာတ္အား တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာ တမ်ိဳးကို မေလးရွားမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ၃ ဦးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါက အာဆီယံ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္းက ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖူးကက္တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံအစည္းအေဝး လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတိေပး ေျပာၾကားဖူးသည္။

စစ္အစုိးရသည္ သန္႔စင္ၿပီးသား ယူေရနီယံမ်ားကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း အဏုျမဴဗုံး ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ Sydney Morning Herald သတင္းစာ၏ ေဆာင္း ပါးတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ P. J Crowleyက ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ မတ္လ ပထမပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

စစ္အစုိးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း ဗုိလ္မႉး ၀င္းႏုိင္ေက်ာ္ကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္က ေသဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႉး ဝင္းႏိုင္ေက်ာ္သည္ စစ္အစုိးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိစီမံကိန္း၊ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္သြားေရာက္ၿပီး လက္နက္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားခရီးစဥ္၊ ရုရွား၊ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားထံေပါက္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပး ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားထံမွ ေပါက္ၾကား လာသည့္ ၄၇ မ်က္ႏွာရွိ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို ေအပီသတင္း ဌာနက ကိုးကား ေဖာ္ျပရာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ လက္နက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်က္ ရွိၿပီး ကုလ သမဂၢ၏ အေရး ယူမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ ၾကားခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ တျခားေသာ အဆက္ အသြယ္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုထားသည္။

(ဗီဒီယုိအား ဟံသာဝတီ မွ ရယူပါသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ ဆက္ဆံေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမႇ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္း ည ၈ နာရီအခ်ိန္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သတင္း အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
        သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံမႇာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏႇစ္ေပါင္းႏႇစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာႏုိင္ငံအားလုံးႏႇင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏႇီးစြာ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒအရ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး ၂၆-၄-၂၀၀၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
        ႏႇစ္ႏုိင္ငံအၾကား  သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏႇင့္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ႏႇင့္အညီ အျခားကမၻာႏုိင္ငံမ်ားႏႇင့္ နည္းတူ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ အၾကားကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ႏႇစ္ဖက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး အျပန္အလႇန္ ကူညီမႈမ်ားလည္း ရိႇခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၇-၅-၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀ အား ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ကူညီေပးပုိ႔ခဲ့ျပီး၊ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းကုိလည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အၾကိမ္္မ်ားခြဲ၍ ေရေၾကာင္း ခရီးျဖင့္ ေပးပုိ႔ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ႏႇစ္ႏုိင္ငံအက်ဳိးတူ ကုန္သြယ္ေရး ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိႇရာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဆိပ္ကမ္းသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဇြန္လဆန္းတြင္ ကန္နန္ (၁) အမည္ရိႇ ေျမာက္ ကုိရီးယားသေဘၤာသည္ လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္သြားေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ 
        ထုိသတင္းမ်ားမႇာ အေျခအျမစ္မရိႇဘဲ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးလုိ၍လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏႇစ္ ဧျပီလတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာ ခ်ဳံကမ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ကပ္၍ ပုံမႇန္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အတင္အခ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢလုံ ၿခံဳေရးေကာင္စီ၏  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမႇတ္ (၁၈၇၄) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတ္မႇတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မႇန္မႇာ ကန္႔သတ္မႈ မရိႇသည့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား တင္သြင္းျပီး ဆန္တန္ခ်ိန္  တစ္ေသာင္း တင္ပုိ႔ေရာင္း၀ယ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
        အမႇန္စင္စစ္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမႇ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ေျမာက္ကုိရီးယား ဆိပ္ကမ္းမႇ ထြက္ခြာလာသည့္အခါ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေဆးရန္အခြင့္အေရးမ်ား ရိႇေသာ္လည္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမ်ား မရိႇဘဲ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္သြားေရာက္သည္ကုိပင္ မသိရိႇရေသးမီ ထုိသေဘၤာမႇာ လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ တာ၀န္မဲ့ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ဟု ယူဆပါသည္။
        ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံႏႇင့္မဆုိ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ခင္မင္ရင္းႏႇီးစြာ ဆက္ဆံလ်က္ရိႇသည့္နည္းတူ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္လည္း ကူးသန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရိႇပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံ မ်ားက လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၈၇၄) အရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ကုိရီးယား ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္မႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိႇေသာ္လည္း အေျခအျမစ္မရိႇပါ။ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ဆုိက္ကပ္ခဲ့ရာတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္မ်ားမႇ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏႇင့္အညီ စစ္ေဆး၍ ဆိုက္ကပ္ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိႇပါသည္။

(Eleven Media Group မွစာသားမ်ားကူးယူ၍ ဟံသာဝတီမွ ဗီဒီယုိအားကူးယူေဖာ္ျပသည္)

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဇြန္ ၁၁၊ ရန္ကုန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိခ်ိန္ ပိုမိုနည္းပါးလာ သျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထပ္ဆင့္လႊင့္ထုတ္သည့္ ေနရာမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္မထားႏိုင္သည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား အခက္အခဲႀကံဳေနရသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္တြင္ ထပ္ဆင့္လႊင့္ထုတ္ေပးသည့္တိုင္ မ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးထား ရန္အတြက္ ေလာင္စာဆီမလံုေလာက္ ေတာ့သည္အျဖစ္ကို လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ တဦးက ေျပာသည္။

        “အရင္ကာလေတြက မီးလာခ်ိန္မ်ားေသးၿပီး မီးပ်က္ခ်ိန္မွာ မီးစက္ႏိႈးထားဖို႔ ေလာင္စာဆီလံုေလာက္ေပမယ့္ အခုသီတင္းပတ္ေတြမွာ မီးပ်က္ခ်ိန္မ်ားလြန္းေတာ့ ေလာင္စာဆီမေလာက္တဲ့ အခါ ပိတ္ထားရေတာ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြန္ရက္တခုလံုး မမိတာ ၊ ဆက္သြယ္ရခက္ခဲတာ ၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဆို မက္ေဆ့ခ်္ ပို႔ရခက္ခဲတာေတြ နဲ႔ႀကံဳေနရတာပါ။ အခုရက္ပိုင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္( ယခင္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ) လာေတာ့ အဲဒီအေျခအေနကို တင္ျပပါတယ္။ ၀န္ႀကီးက မီးမလာလို႔ စက္ေတြ အခ်ိန္ျပည့္မလည္ႏိုင္တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္၊ ဒါေပမယ့္လည္း ေလာင္စာဆီ ထပ္တိုးေပးဖို႔လည္း မရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါ´´
          ဟု အထက္ပါ အင္ဂ်င္နီယာ ကေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း လိုင္းတစ္လိုင္းေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္မိနစ္ ေျပာဆိုခတြင္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးမ်ားေနၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္မူ အနိမ့္ဆံုး အေနအထားမ်ိဳး ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ လိုင္းမ၀င္ျခင္း၊ `ကြန္နက္ရွင္ အယ္ရာ´ျဖစ္ျခင္း၊ မက္ေဆ့ခ်္ ပို႔ရခက္ခဲျ့ခင္း၊ အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အစဥ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီမရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ခ်ေပးသည့္ ဖုန္းမ်ားကိုသာ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ သံုးစြဲေနၾကရသည္။
မတ္လကုန္ ဧၿပီလဆန္းမွ စတင္ၿပီး အေျခအေနဆိုးေနသည့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈသည္ ယခုရက္မ်ားထိ ဆက္လည္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယေန႔သတင္းစာတြင္ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တြင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ သြယ္တန္းသည့္ ၂၄ လက္မ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္မွ ဓါတ္ေငြ႕ကို ၉ရက္ေန႔တြင္ စတင္ပို႔လႊတ္ၿပီဟု မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖၚျပထားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး အေျခအေနမွ တိုးတက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။
ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး တာဘိုင္စက္မ်ား လည္ပတ္ရန္ ေညာင္တုန္း ေရနံေျမ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴ ဘက္မွလာသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ယခုေနာက္ဆံုး မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႕ ရတနာ ဓါတ္ေငြ႕တြင္းမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ပို႔လႊတ္ရန္ ပိုက္သြယ္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဇြန္ ၁၁၊ ရန္ကုန္
နအဖ အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး စီမံကိန္း တစိတ္တေဒသ ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေလာင္စာဆီဆိုင္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ ယေန႔ စတင္ေရာင္းခ်သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းမွ စတင္ၿပီး အစိုးရပိုင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ ၂၄၆ ဆိုင္ကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားအား ယေန႔တြင္မွ အမွန္တကယ္ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

သၾကၤန္မတိုင္မီႏွင့္ သၾကၤန္ၿပီးေနာက္ နယ္ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားကိုမူ ယေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်ေစျခင္း ျဖစ္သည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ တဦးက
“ခါတိုင္း ကိုယ္ထုတ္ေနက် ဆိုင္ကိုဒီေန႔ ဓါတ္ဆီသြားထုတ္ေတာ့ ဆီစာအုပ္မလိုေတာ့ပဲ တဂါလံ ၂၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ ႀကိဳက္သေလာက္ထည့္တဲ့၊ ဆီစာအုပ္ကို ဘာလုပ္ရမွာလဲလို႔ ဆိုေတာ့ အမွတ္တရ သိမ္းထားလိုက္ပါလို႔ ဆိုင္ကေျပာလိုက္တယ္၊ ေနာက္ ကားလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေတာ့ လိုဦးမွာလား မသိဘူး´´
ဟု ေျပာသည္။
အျခားတကၠစီ ေမာင္းသူတဦးကလည္း
“ဒီေန႔ ပုဂၢလိကဆိုင္မွာ ဆီသြားျဖည့္ေတာ့ ပန္႔ကိုင္တဲ့သူေတြက မိန္းကေလးငယ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ တခါမွ မိန္းကေလးေတြ ပန္႔မကိုင္ဘူးေသးေတာ့ ထူးဆန္းေနတာ၊ ဆိုင္ဆိုင္းဘုတ္ေတြလည္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီနာမည္ေတြတပ္ထားတယ္။ ေဆးေရာင္ေတြလည္း ေျပာင္းသုတ္ထားၿပီ။ အျပင္မွာ ေရာင္းေနတဲ့ ဓါတ္ဆီေစ်းက တစ္ဂါလံ ၂၈၀၀ က်ပ္၊ အခု ပန္႔မွာက ၂၅၀၀ က်ပ္၊ အျပင္ထက္သက္သာတယ္။ ဂါလံ အခ်င္အတြယ္ ျပည့္မျပည့္ေတာ့ မသိေသးဘူး။ အရင္အစိုးရဆိုင္လို အခ်င္အတြယ္ ခိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတာ အလကားျဖစ္မွာပဲ´´
ဟုေျပာသည္။
ဓါတ္ဆီဆိုင္ ၀န္ထမ္းေဟာင္း တဦးက
“စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌါနက နကို၀န္ထမ္းေတြက လာမယ့္ ၃လ ၾကာပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္သြားတဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ ဆက္လုပ္လို႔ရေသးတယ္။ နကိုလစာအတိုင္း လုပ္သြားၿပီး အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌါနက အျခားဌါနခြဲေတြမွာ ၀င္လုပ္ခ်င္ရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမယ့္သေဘာလို႔ သိရတယ္´´
ဟု ဆိုသည္။
အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေလာင္စာဆီ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို အစိုးရသာလုပ္ပို္င္ခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၄၇ ႏွစ္အၾကာ မွ ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္တရား၀င္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလို တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္မျပဳမီ  ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ဟုေခၚဆိုသည့္ ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္စြာ တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး အခ်ိ်ဳ႕ေသာကာလမ်ားတြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက အစိုးရထံမွ ရရွိသည့္ ခြဲတမ္းအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။
ယမန္ေန႔ကထိ ဒီဇယ္ဆီတစ္ဂါလံလ်င္ အစိုးရေစ်း ၃၀၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း အတိုင္း ႏႈန္းရွင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည့္ သေဘာဟုလည္း သိရွိရသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၂၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၃၀၀၀ က်ပ္သို႔ အသီးသီး တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အုပ္စုက ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ေၾကြးေၾကာ္ကာ လမ္းေလွ်ာက္သည္ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုသို႔လႈပ္ရွားၿပီး မၾကာမီပင္ နအဖ အစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ကာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့အေရး အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
(ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အင္တာနက္ – ျမန္မာဓာတ္ဆီဆိုင္၏ ပန္႔မ်ား၊ ရန္ကုန္လမ္းမမ်ားေပၚက လမ္းေဘးဓာတ္ဆီေရာင္းသူမ်ား၏ ဆိုင္)
(မိုးမခမွတဆင့္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ အထက္ ေမယု ျမစ္ထဲတြင္ ဒုတိယ ကမၻာ့စစ္အတြင္းက နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ျဗိတိသွ် စစ္ေရယာဥ္ တစီးကို ေရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕က ေဖၚယူ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

မ်က္ျမင္ ေက်းရြာသား တဦးက “ အခု ေဖၚယူေနတာက ျဗိတိသွ် စစ္သေဘၤာလို႕ သိရပါတယ္။ မင္းၾကီးေတာင္နားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕က ဒီေရက်တဲ့ အခါ ဆီေပပါ တိုင္ကီဗံုး အလြတ္ခြံ ၁၀၀ ခန္႕ကို သေဘၤာ ကိုယ္ေပၚမွာ ၾကိဳးနဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျပီးေတာ့ ေဖၚယူတဲ့ နည္းနဲ႕ တူးေဖၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရတက္လာတဲ့ အခါ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ သေဘၤာက ၾကြတက္လာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီလ ကုန္ေလာက္မွာ ေပၚမယ္လို႕ သိရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မင္းၾကီးေတာင္မွာ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ အထက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိျပီး စက္ေလွျဖင့္သြားရသည္ဟု သိရသည္။

၎ျပင္ တျခား ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ခံ တဦးကလည္း “ ဘူးသီးေတာင္ မွာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တဲ့ သေဘၤာႏွစ္စီး ရွိပါတယ္။ အခု ေဖၚယူေနတဲ့ သေဘၤာကေတာ့ ျဗိတိသွ် စစ္ေရယာဥ္ဆိုပီးေတာ့ လူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္က ဗံုးၾကဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ လို႕ သိရပါတယ္။ အခုေတာ့ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ေရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕က ေဖၚယူ ေနပါတယ္။ ေနာက္တစီး ကေတာ့ အဂၤလိပ္အထြက္ ဂ်ပန္အ၀င္မွာ ရခိုင္-ကုလား အဓိဂရုဏ္းမွာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တဲ့ သေဘၤာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ေတာင္အနီး ေရေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မ်ားမၾကာမွီ ဒီ သေဘၤာကိုလည္း ေဖၚမယ္လို႕ ၾကားရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ရခိုင္-ကုလား အဓိဂရုဏ္းျဖစ္စဥ္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သား အမ်ားအျပား အဓိဂရုဏ္းကို ေၾကာက္၍ သေဘၤာေပၚသို႕ ေျပးတက္စဥ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ေသာ သေဘၤာ ျဖစ္သည္။

ေနာက္မွီ ေရွ႕မွီ လူၾကီးမ်ား အေျပာအရ အဆိုပါ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ရာတြင္ ေရႊပိသာခ်ိန္ ရာခ်ီ၍ ပါ၀င္သြားသည္ဟု သိရသည္။
( နိရဥၥရာ မွတဆင့္)

မီးသတ္ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်မည့္ မီးသတ္ နည္းပညာ ေကာလိပ္ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ရန္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္က စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း မီးသတ္ ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးသင္းေဌးေရႊက ေျပာသည္။ “မီးသတ္ နည္းပညာ ေတြကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနနဲ႔ မီးသတ္ နည္းပညာ ေကာလိပ္ကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္ေန ပါတယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား ေတြကို လက္ခံ မွာပါ ”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္းရွိ မစိုးရိမ္ ေက်ာင္းတိုက္ အနီးတြင္ ေကာလိပ္ အေဆာက္ အအံုကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ဖြင့္လွစ္မည့္ ရက္ကို မသတ္မွတ္ ရေသးေၾကာင္း ဦးသင္းေဌးေရႊက ေျပာသည္။ “လာမယ့္ ၁၀ တန္းေအာင္ေတြ ကေန စၿပီး လက္ခံ ႏုိင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ပါတယ္။ ဒီပလိုမာ ေပးမွာပါ။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန စတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာန ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းဆဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဖြင့္လွစ္မယ့္ အခ်ိန္ အတိ အက်ကို မေျပာႏုိ္င္ ေသးပါဘူး ”ဟု ဦးသင္းေဌးေရႊ က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသား လက္ခံမည့္ ပံုစံ၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း စသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို စီစဥ္ ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ “မီးသတ္ ပညာေတြကို လူေတြက အထင္ ေသးတယ္။ မီးသတ္ ပညာဟာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ေတြ ကိုလည္း သိရတယ္။ လက္သမား ပညာရပ္ေတြကိုလည္း သိိရတယ္။ ဓာတု ပစၥည္းေတြ အေၾကာင္း၊ စက္ ယႏၲရားေတြ အေၾကာင္း၊ မီးၿငႇိမ္းသတ္နည္း မွာလည္း လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေလာင္တဲ့မီး၊ သစ္သား၊ ဝါး စတဲ့ ကာဗြန္ျဒပ္ေပါင္း ေတြကို ေလာင္တဲ့ မီး၊ သတၱဳကို ေလာင္တဲ့မီး စတဲ့ ေလာင္စာ အလိုက ၿငိႇမ္းသတ္ နည္းလမ္းေတြ ရွိၿပီး ျဖစ္တယ္ ”ဟု ၄င္းကေ ျပာသည္။ မီးသတ္ နည္းပညာ ေကာလိပ္မွ ဒီပလိုမာ ရရွိသူမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ မီးသတ္ စခန္းမ်ားတြင္ ရာထူး အဆင့္ဆင့္ မီးသတ္ သမားမ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မီးသတ္ ပညာ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားတြင္ မီးသတ္ အၾကံေပးမ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း အလုပ္ အကိုင္ ရရွိႏုိ္င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသင္းေဌးေရႊက ေျပာၾကားေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

၁၁ . ၆ . ၂၀၁၀ 
(ဟံသာဝတီမွတဆင့္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ မုတၱမ ကမ္းလြန္ရိွ ရတနာ ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမွ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၂၄ လက္မ ပိုက္သစ္ႀကီး အသံုးျပဳလ်က္ ပို႔ေဆာင္ေနၿပီဟု သိရိွရပါသည္။ ယင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ပိတ္လိုင္းမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔ ကုဗေပ သန္း ၁၅၀ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရတနာ ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ဖိအား ၁၄၀၀ ပီအက္စ္အုိင္ျဖင့္ ပို႔လႊတ္ လိုက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စခန္းျဖစ္ေသာ ဖ်ာပံုခရိုင္ ေဒၚၿငိမ္း ေက်းရြာရိွ ပိုက္လိုင္း စင္တာမွ ဖိအား ၈၀၀ ပီအက္စ္အိုင္ျဖင့္ အင္းစိန္ရြာမ ဓါတ္ေငြ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရး စခန္းသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ပိုက္လိုင္းမွာ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ၁၃၆ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ေရေအာက္တြင္ ၁၅၁ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရတနာ ဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး စက္ရံုမ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္ေနေသာ ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္အေဟာင္းမွာ ယိုစိမ္႔ ခဲ့သည့္အတြက္ ဓါတ္အားမ်ား ေလ်ာ့က် ျပတ္ေတာက္ ခဲ့ရပါသည္။

ေမလ အလယ္ေလာက္တြင္ လူေနအိမ္မ်ားကို ဓါတ္အား ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ အိမ္တြင္း စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီ လွ်ပ္စစ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းယာယီ ျဖတ္ေတာက္ ထားမႈမ်ားကို လြန္္ခဲ့ေသာ အပတ္က စက္မႈဇံု မ်ားမွလြဲလွ်င္ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ မာဂါ၀ပ္ ၆၆၀ ရိွၿပီး ယင္း၏ ထက္၀က္ ျဖစ္ေသာ ၃၃၀ မီဂါ၀ပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ၆၆၀ မီဂါ၀ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္ ေလ်ာ့က်မႈမ်ား ရိွေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားအရ သိရိွရပါသည္။

၁၁ . ၆ . ၂၀၁၀ 
(ဟံသာဝတီမွတဆင့္)

သစ္ေတာဝန္ႀကီး အရွိန္အဝါျဖင့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့သူကုိ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ယေန႔အထိ အေရးယူျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ၿပီးခဲ့လ (၂၅) ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေအာင္၏ ေနအိမ္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးေနသူ ဖိုးလျပည့္သည္ သံဃာတပါးႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရာမွ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ လမ္းမီးတုိင္မ်ား၊ ဖုန္းႀကိဳးမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ေျမတူးစက္ျဖင့္ ထုိးကာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

“အဲဒီေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးေရဝတက သူ႔ေက်ာင္းဝန္းထဲက ေရကန္ကို တူးေပးဖို႔ေျပာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမတူးေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ဖိုးလျပည့္က ျပန္ေျပာတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ ဘုန္းႀကီးက သူ႔ကိုပါး႐ိုက္လိုက္ေတာ့ စိတ္ဆိုးၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားတဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို (ဘူဒုိဇာ) ေျမတူးစက္ကို ေမာင္းၿပီး လုိက္တိုက္တာ” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲသို႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ဖုန္းတုိင္ (၅)တုိင္၊ လမ္းမီးတုိင္ (၁) တုိင္၊ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းအရွည္ ေပ (၃၂၀) နီးပါး၊ စည္ပင္သာယာ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ (၂) ခု၊ လမ္းမီးခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေနအိမ္ (၁၂)အိမ္မွ မီးၾကိဳးမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားလည္း ျပဳတ္ၾကခဲ့သည္္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖိုးလျပည့္က ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနသည္ကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေဌးေမာင္က ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လုိက္လံဟန္႔တားသည္ကို ၎က ေျမတူးစက္ေမာင္းတံျဖင့္ ႐ိုက္လိုက္သည့္အတြက္ ဆုိင္ကယ္ပ်က္စီးသြားၿပီး ဖိုးလျပည့္က တိုင္ခ်င္ရာတိုင္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးေနသူ ဖိုးလျပည့္ဆိုသူ ဘူဒိုဇာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အဂၤပူၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေဒသခံက “အဲဒီဖိုးလျပည့္က အခု ၿမိဳ႕နယ္ ႀကံဖြံ႔႐ံုးမွာ ေနေနတယ္၊ အဲလိုဖ်က္ဆီးလိုက္ေတာ့ အမွတ္(၁) ေဇယ်သုခရပ္ကြက္၊ သရက္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ ကန္ဦးရပ္ကြက္နဲ႔ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္က ဥယ်ာဥ္ရပ္တို႔က ဒီေန႔အထိ မီးမလာ၊ ဖုန္းလိုင္းေတြလဲ ပ်က္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေအာင္သည္ အဂၤပူၿမိဳ႕ ကံသာယာလမ္းတြင္ ၎ယာယီေနထိုင္ရန္အတြက္ အိမ္တလံုး ေဆာက္လုပ္ေနလွ်က္ရွိၿပီး ခန္႔မွန္ေခ် သိန္း (၂,၀၀၀) ခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနလွ်က္ရွိကာ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိသည္။
(ရုိးမမွတဆင့္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရိွ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးခိုင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႐ံုးအဖြဲ႔မႉး ဗိုလ္မႉးျမင့္ဦး (ၿငိမ္း) က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈/၂၀၁၀ ထုတ္ျပန္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ေအာက္ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအား (၅) ႏွစ္၊ တဆင့္ျမင့္ရာထူး တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရသည့္ ၀န္ထမ္းအား (၅) ႏွစ္၊ ယာယီေန႔စား၀န္ထမ္းအား (၃) ႏွစ္၊ အသစ္ခန္႔အပ္ ၀န္ထမ္းအား ၅ ႏွစ္ တဆက္တည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းျဖစ္သည္။

“ဌာနက ႏုတ္ထြက္တဲ့ အရာထမ္းေတြ၊ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ကူးေျပာင္းသြားတဲ့ အရာထမ္းေတြ မ်ားလာလို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ထိန္းလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ အေႏွာင္အဖြဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Bond) ထိုးခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ရိွ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဌာနမွ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအမိန္႔အရ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းခြင့္မရိွေတာ့ဘဲ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါက ထုတ္ယူခဲ့သည့္ လုပ္ခ/လစာ၏ (၂) ဆ ေပးေလ်ာ္ရမည္ဟု ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပမာ လစာေငြ (၅) ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ (၁) ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးပါက လုပ္ခလစာ (၆) သိန္းရရိွပါက ယင္းေငြ ႏွစ္ဆ (၁၂) သိန္းကို ေပးေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု သာသနာေရး၀န္ထမ္းတဦးက ရွင္းျပသည္။

ထိုကတိစာခ်ဳပ္ကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန တခုတည္းကိုသာ လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ဌာနႀကီး (၃) ခုအား ေရးထိုးေစျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔လည္း အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္ရိွျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္သက္ရင့္ သာသနာေရး ၀န္ထမ္းတဦးကမူ “ႏုတ္ထြက္စာတင္ၿပီးထြက္တဲ့ အမႈထမ္း မရိွပါဘူး။ နယ္ပို႔တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ပို႔တယ္။ မသြားဘူး။ အျပဳတ္ခံတယ္။ အဲလို၀န္ထမ္းမ်ဳိးပဲ တႏွစ္ကို (၁) ေယာက္ (၂) ေယာက္ ရိွပါတယ္။ တပ္က ေရႊ႕လာတဲ့ အရာရိွေတြသာ သာသနာေရးမွာ လာၿပီး တာ၀န္ထမ္းၾကည့္တယ္။ ဟန္ပံုမေပၚေတာ့ နီးစပ္ကၽြမ္း၀င္ရာလူႀကီးနဲ႔ ညိႇၿပီး အျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ကူးေနၾကတာ။ (၂ ) ႏွစ္အတြင္းမွာ ခုလိုပံုစံနဲ႔ အရာရိွ (၁၀) ေယာက္ေလာက္ ႏုတ္ထြက္သြားၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။
(ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္)

ရန္ကုုန္ (မဇၩိမ)။    ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္ရွိ ေရခဲစက္တခုုတြင္ ေရခဲေစေသာ အမိုုးနီးယားဓာတ္ေငြ႔ပိုုက္ေပါက္ကြဲမႈ ယေန႔ညတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ ျခံအမွတ္ ၁၂၆ ရွိ ႏွင္းေတာင္ေရခဲစက္တြင္ ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္က လ်ွပ္စစ္မီးလာခ်ိန္ စက္ႏိုုးရန္ မီးခလုုတ္ကိုုဖြင့္လိုုက္ရာ အခ်င္း ၄ လက္မရွိ ဓာတ္ေငြ႔ပိုုက္ ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္သည္။ လူအခ်ဳိ႔ မူးေမ့လဲက်သလိုု ဗံုုးေပါက္သည္ဟုု ထင္မွတ္ကာ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

“ အုံး ဆိုၿပီး ေပါက္ကြဲသံတခု ၾကားလိုက္ တယ္။ ၿပီးေတာ့ အင္းစိန္လမ္းမတဖက္မွာ ရွိတဲ့ လူေန တိုက္ ခန္းေတြဘက္ကို အေငြ႔လို အျဖဴလံုုးတန္းႀကီးက ေပ  ၄၀ ေက်ာ္ အျမင့္ေလာက္  ထိ လာ တယ္ ၊ အဲဒီမွာ လူေတြ လည္း ေပါက္ကြဲသံၾကားတာကို ဗံုးေပါက္တယ္ထင္ၿပီးေတာ့ ေျပးၾကလႊားၾကေပါ့ ။ အိမ္ေပၚ ေျပးတက္သူ တက္ ၊အဲဒီလိုေတြျဖစ္တယ္”  ဟု အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္ ဘက္ ျခမ္းေနသူ ရပ္ကြက္သား တဦး ကေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းု အင္းစိန္လမ္းမေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင့္ေနေသာ ကား မ်ား ေခတၱ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။

” ဘတ္စ္ကား ႀကီး က လမ္းေပၚမွာ ကန္႔လန္႔ ႀကီး ျဖစ္သြား တယ္ ၊ အဲဒီက အလုပ္ျပန္တဲ့ သူေတြက ကားေပၚက ဆင္းေျပးၾကတယ္ ၊ ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္သြားတယ္၊ တခ်ိဳ႔ေတြေျပးတာ ဖိနပ္ မပါ ဘူး။ ထမင္းဂ်ိဳင့္ေတြ လည္း ျပဳတ္က်တာ က် ၊ ပိုက္ ဆံ အိတ္ေတြေရာ၊ ျခင္းေတာင္းေတြေရာ၊ ရႈတ္္ကုန္တယ္” ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္မွမ်က္ျမင္ တဦးကေျပာသည္။

ႏိုုက္ထရိုုဂ်င္ႏွင့္ ဟိုုက္ဒရုုိဂ်င္ေပါင္းစပ္ထားေသာ NH3 အမိုုးနီးယားဓာတ္ေငြ႔သည္ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတတ္ျပီး ေရခဲစက္ေဟာင္းမ်ားတြင္ အသံုုးျပဳေလ့ရွိသည္။

စက္ရံုုအနီးေနသူမ်ားက အမိုုးနီးယားဓာတ္ေငြ႔ယိုုစိမ့္၍ အနံ႔ဆိုုးရႈရတတ္မႈ ယခင္က ျဖစ္ပြားဖူးသည္ဟုု ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမမွတဆင့္)