Category: စစ္ေရးသတင္း


စစ္အစိုးရ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းအေၾကာင္း DVB ႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားတို႔ ပူးေပါင္း ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား အတြက္ DVB၊ ဗုိလ္ၾကီးစုိင္းသိမ္းဝင္း ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ တုိ႕အေပၚ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွ စြပ္စြဲေျခပခ်က္ဗီဒီယုိျဖစ္ပါသည္။

 စစ္အစိုးရႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ဥ္း


စစ္အစိုးရသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း အဏုျမဴလက္နက္ ကင္းစင္ေသာဇုန္နယ္အျဖစ္

သတ္မွတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (ဘန္ေကာက္သေဘာတူညီခ်က္) ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေနာက္တႏွစ္ အၾကာတြင္ ဘက္စံု အဏုျမဴစမ္းသပ္မႈမ်ား တားျမစ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသးသည္။
အဏုျမဴစြမ္းအင္ ဦးစီးဌာနကုိ ၁၉၉၇ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အသစ္ ဖဲြ႔စည္းခ့ဲၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအာက္တြင္ ထားရိွသည္ဟု အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးခ်ေရး အတြက္” အဏုျမဴ သုေတသနဓာတ္ေပါင္းဖို တခုတည္ ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဏုျမဴစြမ္းအင္အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈမွာ ကာလၾကာရွည္ကတည္းက ရွိေနခဲ့သည္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ဇူလိုင္လတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပညာရွင္ ၁၅ ဦးမွ ၂၀ အထိ ရန္ကုန္ရွိ ေရတပ္စခန္းတခုႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဧည့္ရိပ္သာ တခုတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ အေရွ႕ဖ်ားေဒသ စီးပြားေရးရာ စာေစာင္ က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ဒုံးက်ည္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိတို႔က ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ကလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ၂ ႏိုင္ငံ သံတမန္ ပုံမွန္ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာမွ မၾကာေသး ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း တိတ္တဆိတ္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တရား၀င္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတင္း ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကင္မ္က်ဳတ္ဆစ္ ႏွင့္ စစ္ေရး အရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္လည္း လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာတစီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းသြားသည့္ သတင္းက ကမၻာ့မီဒီယာ၌ ထိပ္တန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေျမေအာက္ ဥမင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ သံလိုက္ဓာတ္အား တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာ တမ်ိဳးကို မေလးရွားမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ၃ ဦးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါက အာဆီယံ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္းက ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖူးကက္တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံအစည္းအေဝး လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတိေပး ေျပာၾကားဖူးသည္။

စစ္အစုိးရသည္ သန္႔စင္ၿပီးသား ယူေရနီယံမ်ားကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း အဏုျမဴဗုံး ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ Sydney Morning Herald သတင္းစာ၏ ေဆာင္း ပါးတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ P. J Crowleyက ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ မတ္လ ပထမပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

စစ္အစုိးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း ဗုိလ္မႉး ၀င္းႏုိင္ေက်ာ္ကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္က ေသဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႉး ဝင္းႏိုင္ေက်ာ္သည္ စစ္အစုိးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိစီမံကိန္း၊ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္သြားေရာက္ၿပီး လက္နက္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားခရီးစဥ္၊ ရုရွား၊ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားထံေပါက္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပး ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားထံမွ ေပါက္ၾကား လာသည့္ ၄၇ မ်က္ႏွာရွိ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို ေအပီသတင္း ဌာနက ကိုးကား ေဖာ္ျပရာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ လက္နက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်က္ ရွိၿပီး ကုလ သမဂၢ၏ အေရး ယူမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ ၾကားခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ တျခားေသာ အဆက္ အသြယ္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုထားသည္။

(ဗီဒီယုိအား ဟံသာဝတီ မွ ရယူပါသည္)

မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၀
ရုုပ္ျမင္ကင္မရာျဖင့္ ကိုုယ္တိုုင္ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခ်က္တြင္ ကေလးစစ္သားအေရး၊ အဓမၼလုပ္အားေပးမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးျမင့္က ၎၏ စာရင္းအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၂ ဦးေျမာက္ကေလးစစ္သား ေမာင္ေအာင္လႈိင္ျဖိဳး အေၾကာင္း အေသးစိတ္ တင္ျပေျပာဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အသက္ ၁၄ႏွစ္ အရြယ္ ေမာင္ေအာင္လႈိင္ျဖိဳးသည္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အိမ္မွ ထြက္လာရာတြင္၊ သာမညနယ္အေရာက္ သာမညထမင္းဆိုုင္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ထမင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္က ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးရွိ ခမရ ၂၈၄  စစ္တပ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားျပီး စစ္တပ္တြင္း သြင္းရန္ သတင္းေပးလိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ခမရ ၂၈၄ က ရဲေဘာ္တဦးက ထိုကေလးငယ္ကို စစ္တပ္သို႔ စာရင္းသြင္းျပီး တပ္အတြင္းရွိ ကင္းေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အျခားအလုပ္ၾကမ္းမ်ား ခိုင္းေစထားသည္ဟု သိရသည္။ ကေလးငယ္က မိဘရပ္ထံျပန္ေျပးေသာ္လည္း တပ္ထိန္းက ျပန္ဖမ္းျပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း၊ မိဘက အသက္မျပည့္ေၾကာင္း သက္ေသျပေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျပီး စစ္တပ္ကို ျပန္ပို႔မည္ဟု ဆိုေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးေအးျမင့္က ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာပင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ မိဘခ်င္း သားသမီးခ်င္း စာနာစိတ္ မရွိၾကပုံ၊ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စိတ္ဓာတ္သိကၡာ ေခါင္းပါးပုံတို႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကတဆင့္ ကေလးစစ္သားေတြ မရွိဘးူဟု လိမ္ညာသတင္း မေပးသင့္ေၾကာင္း၊ မတရားမႈက်ဴးလြန္သူ စစ္သားမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္၏ သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းရန္ မၾကိဳးစားဘဲ ျပည္သူလူထုကို ျခိန္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္ျပီး သတင္းမွန္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ရန္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲဲ ျပည္ပက  ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ခံေနရတာ၊ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္း ခံေနရတာသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ သိကၡာ အလြန္က်ဆင္းေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အိုင္အယ္လ္အိုကို တိုင္ၾကားသင့္က တိုင္ၾကားရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုထက္လိုအပ္လာပါက ကုလသမဂၢသို႔ ဆက္လက္ သတင္းပို႔တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


(မုိးမခမွကူးယူ၍ ဗီဒီယုိအား လမ္းျပၾကယ္မွရယူပါသည္)

ကရင္အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ လက္နက္သယ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ကရင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ဆင့္ေခၚ၍ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ဘားအံတြင္ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး (စရဖ) က ကရင္အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို အစည္းအေ၀းေခၚယူကာ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥႏွင့္ အသယ္အပို႔ကိစၥတို႔ကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကရင္အပစ္ရပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

၎က “ကရင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ထိုင္းဘက္က လက္နက္ေတြ၀ယ္ၿပီး လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ လုပ္ေနတယ္။ လက္နက္သယ္ၾကတာလည္း အဖြဲ႔အစည္းအမည္ခံထားတဲ့ ကားေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားတဲ့ ကားေတြဟာ တရားမ၀င္ အလုပ္ေတြလုပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး လက္ရိွအသံုးျပဳေနတဲ့ ကားစာရင္းေတြကို ဒီလထဲမွာပဲ စာရင္းအၿပီးအပ္ရမယ္လို႔ေျပာတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ကရင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ကားမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူရျခင္းမွာ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွတဆင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္ပါသည့္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔တခုမွ ကားတစီးကို ယခင္လက ပဲခူးတိုင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရရိွမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေၾကာင္း အဆိုပါအရာရိွက ေျပာသည္။

နအဖက ကရင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ား အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကားအေရအတြက္မွာ တဖြဲ႔လွ်င္ (၅) စီးမွ (၁၀) စီးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်၍ ျမ၀တီမွတဆင့္ တရားမ၀င္ကားမ်ားကို ျမန္မာျပည္အတြင္းပိုင္းအထိ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအျပင္ တရားမ၀င္လက္နက္ သယ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ကရင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားက လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳကားမ်ား၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ အသံုးျပဳၾကသည္ဟု ၿငိမ္းအဖြဲ႔တခု၏ ယာဥ္ေမာင္းတဦးက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းအဖြဲ႔တခု၏ တပ္မႉးတဦးက “သူတို႔ ဘယ္လိုပဲ အမိန္႔ထုတ္ထုတ္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ေတာ့ ဆက္ၿပီးလႈပ္ရွားေနရဦးမွာပဲ။ ဗိုလ္ေဌးေမာင္ရဲ႕ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဆိုရင္ အရင္လကစၿပီး အစိုးရက သူတို႔ကို ရိကၡာျဖတ္လိုက္ၿပီ။ ဘာအေထာက္အပံ့မွ မေပးေတာ့ဘူး။ အခု ကားလိုင္းပါ ပိတ္ဖို႔ ကန္႔သတ္လာၿပီဆိုေတာ့ အေျခအေနက မေကာင္းေတာ့ဘူး။ မၾကာဘူး ေသနတ္ ေပါက္ေတာ့မယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ကရင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားကို နားလည္မႈျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည့္ လိုင္စဥ္မဲ့ ကားစာရင္းမ်ားကို ျမ၀တီႏွင့္ဘားအံၿမိဳ႕အၾကားရိွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ အားလံုးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စဥ္မဲ့ကားသယ္ေဆာင္ပါက ယာဥ္သိမ္းၿပီး လူကို အေရးယူမည္ဟု ပါရိွသည္။

ျမ၀တီမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းပိုင္းသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ေနသည္ လိုင္စဥ္မဲ့ကားမ်ားမွာ ဂ်ပန္ကားေဟာင္းမ်ား အပါအ၀င္ တလလွ်င္ အစီးေရ (၂၀၀) အထက္တြင္ ရိွသည္ဟု ကားပြဲစားတဦးက ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ အစည္းအေ၀းသို႔ ဒီေကဘီေအ၊ ေဟာင္သေရာအဖြဲ႔႔၊ ဘုရားကုန္းအဖြဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ သံေတာင္အထူးေဒသမွ အဖြဲ႔ (၂) ဖြဲ႔တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
(ေခတ္ျပိဳင္မွကူးယူသည္)

စစ္အစိုးရက တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္မဟာ ၅ ကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထား၍ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာ စေနေန႔တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စစ္ေရးျပပြဲတခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ DKBA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
(ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ ့နယ္ အေျခစိုက္ စစ္အစိုးရ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ)(၈)မွဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းစုိးက DKBA တပ္မဟာ ၅ မွ တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏႈတ္ခမ္းေမြးကို သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တပ္မဟာ ၅ မွ အရာရွိတဦး က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သတိေပး ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္အစိုးရ ေတာင္းဆိုသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မဖြဲ ့ပါက လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းမည္၊ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္း သည္ကို လက္မခံပါက အင္အားသံုး၍ အၿပီးျပတ္ တိုက္မည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ နအဖ က သတိေပးသည္ကို တပ္မဟာ ၅ မွ အရာရွိအမ်ားစုက လိုက္နာရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း အထက္ပါ အရာရွိက ဆက္ လက္ေျပာဆိုသည္။

“နအဖ အေနနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို အတင္းဖြဲ ့စည္းခိုင္းတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က မဖြဲ ့စည္းခ်င္ဘူး၊ နအဖ ဘက္က စတင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ မေျဖရွင္းဘဲ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း ခုခံရင္ဆိုင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္”ဟု ၎ က ဆိုသည္။

နအဖ ေတာင္းဆိုေသာ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ ့ရန္ကိစၥကို DKBA တပ္မႉးမ်ားထဲမွ လက္ခံခ်င္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျငင္းဆန္ လိုသူမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ DKBA ၏ အေရးအႀကီးဆံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇန သည္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ကို လက္မခံဟု DKBA အဖြဲ႕၀င္တခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ DKBA ဥကၠဌ ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ၾကားတြင္ သေဘာထား အနည္းငယ္ ကြဲလြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဥကၠဌ ဦးသာလူးေက်ာ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ ့စည္းျခင္းကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း နအဖ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေရာယွက္ ဖြဲ ့စည္းရမည္ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္သန္းကမူ နအဖ အလိုက် ဖြဲ ့စည္းျခင္းကို လက္ခံေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား က ေျပာဆိုၾကသည္။

ယင္းသို႔ DKBA အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ အဆင့္မ်ားၾကား တြင္ လည္းေကာင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သေဘာထားကြဲလြဲေနစဥ္ နအဖက အခြင့္ေကာင္းယူကာ ယခု ကဲ့သို႔ တပ္မဟာ ၅ ကို သတိေပးဟန္တူေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက သံုးသပ္သည္။

“DKBA က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့ဖို႔ ဖိအားေပးေနတာကို အရင္လေတြကလည္း ၾကားေနရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုေလာက္ထိေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ အခုလို DKBA အတြင္းမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ အထက္တမ်ိဳး ေအာက္တမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့ အေန အထားေတြ၊ နအဖ အရာရွိေတြ ေအာက္မွာ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အေနအထားေတြ၊ ဒါေတြကေတာ့ နအဖ အတြက္ အကြက္ပဲ၊ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းဆိုသလို ထိုးခြဲလိုက္ရံုပဲေလ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လိုလားသူေတြ အတြက္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခုခံ ကာကြယ္ဖို႔ကလြဲၿပီး ေရြးစရာလမ္း ဘယ္ရွိေတာ့မလဲ”ဟု KNU ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာသည္။

DKBA သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ ခဲြထြက္ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ တျဖည္းျဖည္း အင္အား ႀကီးမား လာ သည့္ လက္နက္ ကုိင္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။
(ဧရာဝတီမွကူးယူသည္)

စစ္အစိုးရက အပစ္ရပ္ ဝ အဖြဲ႔ UWSA အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲေရးကို ယခုလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား ဆံုးျဖတ္ရန္ ေျပာထားေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ခုိင္ေဇာ္ႏွင့္ စရဖ ဒု ဗုိလ္မႉးၾကီး ထြန္းထြန္းရီတုိ႔က ဝ နယ္ေျမကို ျဖတ္၍ တ႐ုတ္နယ္စပ္ လန္ခ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ထြက္ခြာမႈသာရွိသည္ဟု တ႐ုတ္နယ္စပ္ အေျခစိုက္ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး အႀကီးအကဲ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၊ ရမခ တုိင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သန္းထြဋ္၊ ကစထမႉး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ဝ တပ္ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ ပါတီျဖစ္ေသာ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒု- ဥကၠဌ ေပါဝ္းယ်ဳိလွ်န္၊ ဒု-စစ္ဦးခ်ဳပ္ တာ့အိုက္လြန္း ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွ သေဘာတူညီခ်က္မရသျဖင့္ တပ္တြင္း ထပ္မံ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ယခုလကုန္အထိ အခ်ိန္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နအဖ ဖက္က လိုလားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ တပ္ရင္းတရင္းအတြက္ တပ္သားဦးေရ ၃၂၆ သာ ထားရွိေစလိုၿပီး ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား ၃၀ ဦးကို ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝ တပ္ဖြဲ႔ကမူ အခ်က္ ၉ ခ်က္တင္ျပထားၿပီး နအဖ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ “ ဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း” အတြင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းေပါက္၊ မိုင္းဖ်င္၊ ဝမ္ဟုန္ ေဒသမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရန္လည္း ပါဝင္သည္။

တပ္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္ရင္းကို အေျခခံသည့္ ဝမ္ဟုန္ႏွင့္ ပန္ခမ္း စစ္ေဒသခြဲ ၂ ခုဖြဲ႔ရန္ တင္ျပထားသည္။ ယင္းစစ္ေဒသခြဲမ်ားတြင္ စစ္ေဒသတပ္မႉး အပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္းတပ္မႉးေနရာ ၁၄ ေနရာအနက္ ဝ တပ္ဖြဲ႔က ၁၀ ေနရာ ေတာင္းထားၿပီး နအဖ အတြက္ ၄ ေနရာသာ သတ္မွတ္ထားသည္။

စစ္ေဒသခြဲမ်ား၏ “ေထာက္ပံ့ေရး၊ က်န္းမာေရး အာမခံျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး နည္းျပမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ယူရန္ႏွင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႔မွ ေပါင္းစပ္သြားရန္” တင္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္ရင္းအဆင့္ႏွင့္ လက္ေအာက္ ေကဒါအရာရွိမ်ား၊ တပ္သားမ်ားအား ဝ တပ္ဖြဲ႔မွသာ တာဝန္ယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး “တပ္မေတာ္မွ ေစလႊတ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မလိုေတာ့ေၾကာင္း” လည္းပါရွိသည္။

အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္တြင္လည္း တပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာန အသီးသီးမွ က်န္မည့္ အင္အား ၅၀၀၀ ေက်ာ္လည္း ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား ၅ ႏွစ္စာ ပင္စင္ စားရိတ္မ်ားကို တႀကိမ္တည္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ အခ်က္ ၉ ခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ဝ တပ္ဖြဲ႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔စစ္ အင္အား ၂ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ၎တို႔အား စိစစ္ၿပီး “ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔” တဖြဲ႔ဆက္လက္ထားရွိရန္ ေဖာ္ျပသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ ဝ နယ္ေဒသ အတြင္းရွိ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မဆို ဥပေဒက်ဴးလြန္မႈ ေနာက္ထပ္မရွိလ်င္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳမႈကို စစ္အစိုးရက အျပည့္အဝ အာမခံေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။

နအဖ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈအဆင္မေျပသည့္ေနာက္ပိုင္း ဝ တပ္ဖြဲ႔မ်ား စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ျပင္ ဆင္သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

နအဖ ဘက္ကမူ မၾကာေသးမီက လာလည္ေသာ တ႐ုတ္ ဒုသမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္ (Xi Jinping) အား နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္း ျဖတ္သြားမည့္ အရွည္ ၇၇၁ ကီလိုမီတာရွိ ေရနံ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ လံုၿခံဳေရး ယူေပးမည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက အာမခံခဲ့သည္။

UWSA သည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ – ဗကပ မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္၍ ထိုႏွစ္အတြင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရက အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္