Archive for January, 2010


ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းမည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ CC တြင္ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ လ်ာထားမည့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ က ျပည္နယ္/တုိင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒မ်ားထံ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာ ေပးပို႔လိုက္သည္။

လာမည့္လ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ရန္ကုန္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ CEC အဖဲြ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပါတီလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔  ေျပာင္းလဲရမယ့္ အေျခအေန ရွိေနတယ္။ CC အင္အားသစ္ေတြ တိုးလာလို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ဖို႔၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမႇင့္တင္ဖို႔ပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆-၁၇ ရက္ေတြမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးကိုလာၿပီး CEC နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ CEC အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံတဝွန္းရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းသို႔ ပါတီဥကၠ႒က ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာကို ယခုလို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“CC ကို ျပန္လည္အသစ္ဖြဲ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ တတိုင္းတျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ CC အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားဆံုး ၁၂ဝ၊ အနည္းဆံုး ၉ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔ဖို႔အတြက္ လ်ာထားတယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ေအာက္ေျခကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔ ဗဟိုကို တက္လာၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးတာနဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟု ဦးအုန္းၾကိဳင္က ဆုိသည္။

ညႊန္ၾကားစာထဲတြင္ NLD ကုိ က်စ္လစ္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အရည္္အခ်င္းရွိသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ သစၥာရွိသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယေန႔အထိ မကင္းမကြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိမူဝါဒ သေဘာထားမ်ားအတိုင္း ရပ္တည္ေနသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူခံေနရသူ မျဖစ္ေစရ ဟူသည့္ ေရြးခ်ယ္ေရးမူ ၅ ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၅ ဦး ထက္မပိုေစရဘဲ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရန္္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၇ ဦးထက္ မပိုေစဘဲ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၾကရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္/တုိင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔မ်ားက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားသည္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ လ်ာထားစာရင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလ်ာထားစာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာမည့္လ (၁၆/၁၇) ရက္ေန႔အေရာက္ လာေရာက္၍ CEC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းၾကရမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ CEC သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားတြင္ CC အဖဲြ႔ဝင္ဦးေရ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ တုိးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ CEC က စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ၍ CC ကို ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ CC (ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔) စာရင္းကို လာမည့္ လကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေၾကညာဖြယ္ရွိေၾကာင္း CEC (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္) အဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။

ညႊန္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စာမေရာက္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအစည္းအေဝးရွိသျဖင့္ ထို႔ေန႔တြင္ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို CEC အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖဲြ႔ဝင္သစ္ ၉ ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ – CC ကို ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ CEC တြင္ ယခုအခါ အဖဲြ႔ဝင္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၂ဝ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ CC အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေရ ၈ဝ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ားအျပားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဗဟို CEC အဖဲြ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ရန္ကုန္တိုင္း NLD တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ဝ အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ စည္းအဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သလို၊ ယမန္ေန႔ကလည္း က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ စည္း႐ံုးေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ၿမိဳ႕နယ္က တင္ျပတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြ၊ ေအာက္ေျခလူထုရဲ႕ သေဘာထားေတြ ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတဲ့ သေဘာပါ။ တင္ျပခ်က္ေတြကို  ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံေတြက ျပန္ရွင္းျပတယ္။ အဓိက ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ။ စည္း႐ံုးေရးကိစၥေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ” ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံႏွင့္ CEC အဖဲြ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္


တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရးကို စစ္အစိုးရဘက္က လက္ခံလွ်င္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO က နအဖ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္ျပန္သည္။

နအဖ အေနျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ တန္းတူအခြင့္အေရးကို လက္ခံပါက KIO သည္ စစ္အစိုးရ အဆိုျပဳထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေရးကိုပင္ စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ – မပခ ႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုၾကရာ၌ KIO က ယခုလို ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေျပာဆိုခ်က္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို အေျခခံၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး အာမခံသည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္အေပၚ ရည္ညႊန္း၍ ေျပာဆိုျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး တာဝန္ယူထားသူ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ႏွင့္ KIO အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းခရား၊ ဒုဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဂါင္ရီေဇာ္ဆုိင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးတုိ႔ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ စတင္၍ တနာရီခန္႔ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ဒီေန႔ တနာရီေလာက္ ၾကာပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္တုိ႔ တုိင္းမႉးတုိ႔နဲ႔ သြားေတြ႔ပါတယ္။ KIO က ၉ ေယာက္ပါ” ဟု ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ KIO ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ၎တို႔အၾကား ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIO ႐ံုးက ဆိုသည္။

ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ကမူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ကိုသာ ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း – မပခ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၁ဝ ၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ကလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရး မည္သည့္အေျဖမွ် မရရွိခဲ့သျဖင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္က ယခုလို ထပ္မံေဆြးေႏြးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

KIO က တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက နအဖ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ တံု႔ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကခ်င္အရာရွိက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ KIO အဖြဲ႔အတြင္းရွိ ဌာနတခ်ဳိ႕ စစ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု KIO က တင္ျပခဲ့သည္ကိုလည္း တုိင္းမႉးက မည္သည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မွ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KIO က အဖြဲ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ KIA ကို ကခ်င္ေဒသလံုၿခံဳေရးတပ္ – KRGF အျဖစ္ ျပည္နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုေၾကာင္းလည္း တင္ျပထားသည္။

ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ယခုကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈမရေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြႏွင့္ ကခ်င္႐ုိးရာ မေနာပဲြေတာ္ကို ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ နယ္ေျမရွိ KIA တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမတြင္ လာမည့္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ဟု KIO က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕နယ္ နမၼတီးေဒသရွိ KIA တပ္ရင္း ၁၁ တြင္လည္း စစ္အစုိးရႏွင့္ KIO အဖြဲ႔က အပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္စံု ပါဝင္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး မေနာပြဲကုိ လာမည့္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ေရး မေနာပြဲသုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မုိးညႇင္း၊ မုိးေကာင္း၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕မွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားသာမက ျပည္နယ္တြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစံုကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ KIO က နအဖ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲခဲ့သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

ယခုလက္ရွိတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံု အႏုပညာရွင္ ကိုသူရ (ခ) ကိုဇာဂနာ၏ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပဲြကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကိုဇာဂနာ၏ ၄၉ႏွစ္ေျမာက္ေမြးႏွစ္ပဲြအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္း၌ လူရႊင္ေတာ္ ေဂၚဇီလာ ဦးေဆာင္ေသာ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စံု အၿငိမ့္အဖဲြ႔မွ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆြမ္းကပ္ဆုေတာင္းပဲြ တရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

ကိုဇာဂနာသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး အေပၚ အစဥ္အၿမဲ အာရံုစိုက္ၿပီး လူအမ်ား၏ အက်ပ္အတည္း မ်ားကို ေလ့လာသည့္ အႏုပညာရွင္ တဦး ျဖစ္သည္ဟု  သီေလးသီး ေဆးေရာင္စံု အၿငိမ့္ အဖြဲ႕မွ ကုိေဂၚဇီလာက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎သည္ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ရွိေသာ လူရႊင္ေတာ္ တေယာက္ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သူ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပက္လံုးမ်ား သည္လည္း  ျပည္သူမ်ား အၾကား အထူးေရးပန္းစား ခဲ့သည္။

“ကုိဇာဂနာဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံတဲ့ အႏုုပညာရွင္ တေယာက္ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး သယ္ပိုးေနတဲ့ လူေတြကို အသက္ ရွည္ေစခ်င္ ပါတယ္။ ကုိဇာဂနာလို လူမ်ိဳးေတြ အသက္ရွည္ၿပီ အႏၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆြမ္းကပ္ၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အကူအညီေပးေနေသာ ကိုုဇာဂနာအား အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ တရားရံုးတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃မႈ  အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး ပုဒ္မ ၅ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ အမႈ တခုကို ေထာင္ဒဏ္ ၈ႏွစ္စီျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၄ႏွစ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ရာ ၎မွာ ေထာင္ဒဏ္  ၃၅ႏွစ္ က်ခံရန္ရွိေနေသးသည္။

“သူ႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက ဒီ ၂၀၁၀မွာ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ မထင္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ သူလြတ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ အမ်ားအက်ိဳးေတြကို ဒီထက္ပုိၿပီး ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ့္ ဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္ ယံုၾကည္တယ္” ဟု ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ဦးေက်ာ္သူက ဆုိသည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း သပိတ္ေမွာက္သံဃာမ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴသည့္အတြက္လည္း ယာယီထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေသးသည္။

ကုိဇာဂနာ၏ ခယ္မျဖစ္သူ မၿငိမ္း က “ ကိုသူရ ေမြးေန႔အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ဆြမ္းပို႔ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကိုသူရ အပါအ၀င္ အႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လြတ္လာမွာကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ကိုဇာဂနာသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ၎အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။

၎သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဆုတဆု ရရွိခဲ့သည္။   ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံ ကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (PEN Canada) က One Humanity Award ဆုကို ထပ္မံ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ဧရာဝတီမွတဆင့္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္ (ခ) ကုိေက်ာ္ေဇာလြင္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ အမိန္႔ခ်ရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္လ ၁၀ ရက္ေန႔သုိ႔ ေရႊ႔ဆိုင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိညီညီေအာင္ (၄၀ ႏွစ္) ၏ အမႈကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ လုိအပ္ေသးသျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ံုး တရားသူၾကီး ဦးညိဳထြန္းက ယမန္တပတ္ ထပ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ အမိန္႔မခ်ျဖစ္ပါဘူး။ ရမန္ျပန္ေပးတယ္။ (မနက္) ၁၀ နာရီမွာ စပါတယ္။ ၁၀ နာရီ ၁ မိနစ္မွာ ၿပီးသြားပါတယ္။ တရားသူၾကီး ေျပာတာက ညီညီေအာင္အမႈန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္ေနေသးလုိ႔လုိ႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ကုိညီညီေအာင္၏ ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

႐ံုးခ်ိန္းသို႔ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝင္ အပါအဝင္ ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သည္။

ကိုညီညီေအာင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း၍ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေတာခိုခဲ့ကာ၊ ထိုမွတဆင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က  ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွတဆင့္ ျပန္လာစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္၌ အဖမ္းခံရသည္။

သူ႔အား ရန္ကုန္၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းျခင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္းတို႔အား သတင္းမပို႔သျဖင့္ဟု ဆိုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၃)၊ ဆိုက္ကားသမားတဦး၏ မွတ္ပံုတင္၌ ဓာတ္ပံုေျပာင္းလဲကပ္၍ မွတ္ပံုတင္အတု ကုိင္ေဆာင္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ပုဒ္မ ၄၆၈၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ပုဒ္မ ၂၄ (၁) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္ဟု ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ကုိညီညီေအာင္အား တရားခြင္သို႔ လက္ထိပ္ခတ္ ေခၚေဆာင္လာေလ့ရွိသည္ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း သူ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ယခင္ကတည္းက တရား႐ံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ လက္ထိပ္ခတ္၍ ႐ံုးထုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

သူ၏ အေဒၚမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚစုစုၾကည္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေဆြတို႔ ႏွစ္ဦးလည္း ယေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းသို႔ တက္ေရာက္ ၾကားနာခြင့္ မရၾကေပ။ ထို႔ျပင္ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔စဥ္ကလည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရခဲ့ေပ။

ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ကိုညီညီေအာင္ကို ခ်ဳပ္ထားသည့္အခန္းအား တာလပတ္ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ကာရံထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိညီညီေအာင္၏ မိခင္ႏွင့္ ညီမဝမ္းကြဲ အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ ၅ ဦးကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္။ မိခင္ ေဒၚစန္းစန္းတင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ (မိတၴီလာေထာင္) ႏွင့္ ဝမ္းကဲြ ညီမ မသက္သက္ေအာင္ ၆၅ ႏွစ္ (ျမင္းၿခံေထာင္) အသီးသီး အက်ဥ္းက်ေနသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

ရွမ္းျပည္ (အေရွ႕ပိုင္း) အထူးေဒသ ၄ ရွိ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ မိုင္းလားအဖြဲ႔ ေခၚ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ NDAA အတြင္းေရးမႉးသည္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားမ်ား၏ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မုိင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ေသဆံုးသြားသည္။

NDAA – National Democratic Alliance Army အတြင္းေရးမႉး ဦးမင္းအိမ္ (ေခၚ) Lin Hongshen သည္ ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီခဲြခန္႔က အေဖာ္တဦးႏွင့္အတူ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ ေသနတ္သမားမ်ားက ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၇ ခ်က္ခန္႔ ထိမွန္ကာ ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေဖာ္ျဖစ္သူလည္း ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွသျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဆး႐ံုတြင္ ယခုအခါ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသည္။

ယခုလုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျငင္းဆန္ေနသည့္ NDAA အဖြဲ႔တြင္း အေျခအေနမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး၊ ေအာက္ေျခတပ္သားထု အသိုင္းအဝိုင္းက နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို မလိုလား၍ လုပ္ၾကံျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း NDAA ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ နအဖ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အဓိက တာဝန္ယူၿပီး လုပ္ရတဲ့သူျဖစ္ေတာ့ ေအာက္ေျခပိုင္းက မေက်နပ္လို႔လုပ္တာလို႔ ယူဆေနၾကတယ္။ နအဖနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သေဘာထား ထက္သန္တဲ့သူလို႔ (သူ႔ကို) ယူဆၾကတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ စနစ္တက် လုပ္လိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့” ဟု သူက ဆုိသည္။

ဦးမင္းအိမ္ (၅၇ ႏွစ္) သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သားျဖစ္ကာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ – ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသို႔ စတင္ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မံုးကိုးၿမိဳ႕ရိွ ဗကပ ပါတီ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို စစ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စစ္အၾကံေပးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပ ၿပိဳကြဲခ်ိန္တြင္ ၈၁၅ စစ္ေဒသ မိုင္းလားၿမိဳ႕သို႔ လိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းတြင္ နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ရာ ရွမ္းအေရွ႕ အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားအဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ NDAA အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရာ သူသည္ အတြင္းေရးမႉး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္။

  မဇၥ်ိမမွတဆင့္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ လူထုစားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စစ္တပ္ပါ ပူးတဲြေျဖရွင္းေစလိုသည့္ စည္း႐ံုးေရး စာမ်ားအား မၾကာေသးခင္က ဓာတ္တိုင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားတြင္ကပ္၍ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ရဲစခန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ယခုလ ၂၄ ရက္ညႏွင့္ ၂၅ ရက္နံနက္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ တိုင္း႐ံုးလမ္း၊ ဗ်ဴဟာလမ္းႏွင့္ ဘူတာလမ္းတို႔တြင္ ကပ္သြားေၾကာင္း ရပ္ကြက္ ၂ ရွိ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“စာေတြကို လိုက္ျဖန္႔တဲ့ လူေတြကိုမွ က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔လိုက္ရဘူး။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီစာေတြကို ျပန္သြားခြာၾကတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ရဲစခန္းတာဝန္မႉးက ေျပာသည္။

“တပ္နဲ႔ျပည္သူ ဘဝတူ၊ အတူလက္တြဲ ဒို႔ေအာင္ပြဲ” ၊ “စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုေရး၊ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပး” “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး၊ လက္ေတြ႔ဦးစားေပး” စသည့္ လံႈ႔ေဆာ္စာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးကလည္း လားရိႈးရွိ အဆက္အသြယ္မ်ားမွ တဆင့္ လံႈ႔ေဆာ္စာမ်ား ျဖန္႔သြားသည္ကို ၾကားသိရေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူကပ္သြားသည္ကို မသိရေသာ္လည္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းကို အဓိကထား အသိေပးလိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အဲဒီလိုမ်ဳိးေနရာေတြက တပ္ကမိသားစုေတြပဲ အေနမ်ားတယ္ေလ။ ေနာက္တခု ထူးျခားတာက ဒီစစ္သားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြက သူတို႔ရတဲ့ လစာတို႔၊ ရိကၡာတို႔ မလံုေလာက္ဘူးလို႔လည္း ခဏခဏ ေျပာတယ္ေလ” ဟု အစည္းအ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဒယ္အိုးပံုစံရွိ လားရိႈးၿမိဳ႕ပတ္လည္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ – ရမခ အပါအဝင္ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၄၁၊ ၆၈၊ ၅ဝ၇ ႏွင့္ အမွတ္ ၁ဝ စစ္ေျမျပင္ေဆးတပ္ရင္း၊ အမွတ္ ၆၂၆ ေထာက္ပို႔၊ အေျမာက္တပ္ရင္း၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သိုေလွာင္ေရး တပ္ရင္း၊ ဝန္တင္တပ္ရင္း စသည့္ တပ္မ်ားတည္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းစာမ်ား ကပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အမႈဖြင့္အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ေျမခံရဲမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ပူးေပါင္းသည့္ “လွည့္ကင္း” အၾကိမ္ အေရအတြက္မွာမူ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းက ဆုိသည္။

ယခင္က လား႐ႈိးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တခုတည္းသာ ကင္းလွည့္ေလ့ရွိေၾကာင္း ရဲ တာဝန္မႉးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္က ရမခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဝင္းအတြင္းသို႔ အရပ္သားမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုမူ ရမခ ဝင္းအတြင္းေန မိသားစုမ်ားမွလြဲ၍ အျပင္လူမ်ား ဝင္ခြင့္မရေတာ့ေၾကာင္း တိုင္း႐ံုးအတြင္း ေနထိုင္သူတဦးထံမွ သိရသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနက ေပးေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ဆံုး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ပံုမွစ၍ မေပးေတာ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက “ခါတိုင္းဆို အစိုးရနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဓာတ္ပံုျဖစ္ေစ၊ အစိုးရက တာဝန္ယူေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးပဲြဓာတ္ပံုမ်ိဳးေတြကို ျဖစ္ေစ၊ သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာနကေန က်ေနာ္တို႔ ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြက ေတာင္းယူ အသံုးျပဳေလ့ရွိတယ္။ ေငြေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ေပးရတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီပံုေတြကို သံုးရတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ဓာတ္ပံုကိုက်ေတာ့ ဘယ္တိုက္ကိုမွ မေပးေတာ့ဘူး။ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွေတာ့ မေပးဘူး။ ခါတိုင္းဆို ဒီလို သတင္းဓာတ္ပံုမ်ဳိးကို က်ေနာ္တို႔ ေရာင္စံုပံုနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေဖာ္ျပခြင့္ရတယ္။ ခုေတာ့ ပံုႏွိပ္အရည္အေသြး အရမ္းနိမ့္တဲ့ သတင္းစာထဲက ဓာတ္ပံုကို စကင္လုပ္ၿပီး ေဖာ္ျပရေတာ့ ပံုေတြက မဲေနတယ္။ မေကာင္းဘူး။ ဂ်ာနယ္တိုင္း ဒီလိုပဲ သံုးၾကရတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဂ်ာနယ္ေတြကေတာ့ ဓာတ္ပံုေတာင္ မထည့္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းတက္ယူခြင့္ မရွိသကဲ့သုိ႔ သတင္းဓာတ္ပံုလည္း မရၾကဘဲ စစ္အစိုးရ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနကသာ ႐ိုက္ကူးၿပီး ဂ်ာနယ္မ်ားက ၎တို႔ထံမွ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းခံၾကရသည္။
သတင္းစာသားကုိမူ ေဝဖန္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ မပါေစရဘဲ သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းသာ ေရးသားခြင့္ရၾကသည္။
ထုိမွ်သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရေသာ္လည္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္မ်ားက ျပည္သူတုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခ်င္သည့္ အဆိုပါ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ိဳးကို ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖံုးတို႔တြင္ ပံုႀကီးႏွင့္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ စာေပစိစစ္ေရးက ပိတ္ပင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပံုမ်ားကို မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မရဘဲ အတြင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၌သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရသည္။
ယခုတဖန္ အတြင္းစာမ်က္ႏွာတုိ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရာင္စံုဓာတ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပေနျခင္းကို စာေပစိစစ္ေရးက မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္အတြက္ ယခုက့ဲသုိ ဓာတ္ပံုသံုးခြင့္ မေပးေတာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။
အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပံုကို မ်က္ႏွာဖံုး၌ ေဖာ္ျပခဲ့၍ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခံခဲ့ရဖူးသည္။

ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္

ေနာက္ထပ္ တည္ေဆာက္မည့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကူးတံတားႀကီး (၄) စင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္အတြက္ တ႐ုတ္ CMAC Engineering Group Co Ltd က စစ္အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနၿပီျဖစ္သည္။
ယခုလ (၂၂) ရက္တြင္ စစ္အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China CMAC Engineering Group Co Ltd ဥကၠ႒ Madam Luo Yan တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္သည့္ The New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္မူ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကူးတံတား (၄) စင္း တည္ေဆာက္ေရး တ႐ုတ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေနျခင္းကို မေဖာ္ျပဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ The New Light of Myanmar တြင္သာ သတင္းထုတ္ျပန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တည္ေဆာက္မည့္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားမွာ ဧရာ၀တီတံတား (ပခုကၠဴ)၊ ဧရာ၀တီတံတား (စင္းခန္း)၊ ဧရာ၀တီတံတား (ေညာင္တုန္း) ႏွင့္ ဧရာ၀တီတံတား (မလြန္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China CMAC Engineering Group Co Ltd က အဆိုပါတံတား (၄) စင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအႀကိဳ စီမံကိန္းမ်ားကို ထိုေန႔က ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္စြန္းမွ ေတာင္ဘက္စြန္းေဒသထိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးေပၚတြင္ ယခင္ ျမစ္ကူး တံတားႀကီး (၈) စင္းရွိေနရာမွ ယခု တံတား (၄) စင္း ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတားႀကီး (၁၂) စင္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျမစ္ကူး ေခ်ာင္းကူး တံတားေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း တံတားေၾကး ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ တံတားမ်ားကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ ျပဳထားသည့္အတြက္ သြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ရမည့္အစား အခက္အခဲတခုအျဖစ္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ႐ႈျမင္သည္။
၎က “စစ္ေတာင္းတံတားကို ျဖတ္ဖို႔ဆိုရင္ မနက္ (၆) နာရီကေန ည (၈) နာရီထိပဲ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ရွိတယ္။ အဲေတာ့ တံတားေတြေဆာက္ လမ္းေတြေဖာက္တာရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲလို႔ ျပန္ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့အသက္ေသြးေၾကာဟု တင္စားေခၚေ၀ၚသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္အပါအ၀င္ ၎၏ အဓိက ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ ဆည္တာတမံမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာမ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက အေသးစိတ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ ျပည္ပအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီသည္ အကာအကြယ္မဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
စစ္အစိုးရက ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း (၇) ခုႏွင့္ ျမစ္ျဖတ္တံတား (၈) စင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီ၏အဓိက ျမစ္လက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္ငယ္ျမစ္၊ တာပိန္းျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ မူးျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႔တြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္

ရန္ကုန္တြင္ ကား၀ပ္ေရွာ့ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းက ေဖာ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ေနာက္ဆံုး သတိေပးထားေၾကာင္း တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (တယက) မွ သိရသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အမိန္႔ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလုိက္နာပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယကမွ တာ၀န္ရိွသူက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တြင္ လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စာရင္းေကာက္ခံထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ေျမကြက္ အတြက္ ေငြေပးသြင္းထားသူေပါင္းမွာ (၃,၀၀) ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း အဆုိပါတာ၀န္ရိွသူက ေျပာသည္။
ေနရာမေျပာင္းေရႊ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရမည္ဟု တယကမွ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္းလည္း အလုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကား၀ပ္ေရွာ့တခုမွ တာ၀န္ခံတဦးက ေျပာသည္။
၎က “က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ မေကာင္းၾကဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ေနရာကေနၿပီးေတာ့ မေျပာင္းႏိုင္ ေသးဘူး။ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေငြက သိန္း (၁၀၀) ေလာက္ အနည္းဆုံး ကုန္မယ္။ ေျမကြက္က သိန္း (၆၀) နဲ ့ ၀ယ္ရမယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္နဲ႔ လုပ္ငန္းအတြက္ အေဆာက္အအံု အမိုးအကာအတြက္လည္း ကုန္အံုးမယ္။ အဲဒီအတြက္ ေငြေၾကးက အခက္အခဲရွိတယ္။ မေျပာင္းႏုိင္ေသးပါဘူးဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။
ဥပေဒအတိအက်ကို ေသခ်ာနားမလည္ေသာ္လည္း စည္ပင္ဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲမည္ဆိုသည္မွာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ပိတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ဟု ေတာင္ဥကၠလာမွ တြင္ခုံလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနေသာေနရာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စိစစ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရပိုင္ေျမေနရာမ်ား၊ အစိုးရပိုင္ အေဆာင္အအံု၀င္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္လည္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအလိုက္ တာ၀န္ခ်ထားေပးတယ္။ တာ၀န္က်တဲ့ ဌာနအလိုက္က မိမိတာ၀န္က်တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒီလိုစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ မေျပာင္းဘဲ က်န္ေနတယ္ဆိုရင္ တာ၀န္က်သူ တာ၀န္ပဲ။ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာကို အေရးယူသြားမယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို ့စာရင္းရထားေပမယ့္ ေျမမရေသးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီးေတာ့ စစ္ေဒသမႉးေတြနဲ႔ ခရကကို တင္ျပဖို႔လည္း ၫႊန္ၾကားထားတယ္” ဟု တယက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
ေပ (၄၀ x ၆၀) ေျမတကြက္ကို သိန္း (၆၀) ျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မေျပာင္းေရႊ႕လုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔မေျပာင္းေရႊ႕လိုၾကသည့္အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ေခ်ာင္ရွိ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ဇုန္တြင္ ေပ (၄၀ x ၆၀) ေျမတကြက္ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္က သိန္း (၃၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းက ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွတဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ေနရာႏွစ္မ်ဳိး၊ ေစ်းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အစိုးဌာနႏွစ္ခုက ေျမကြက္အၿပိဳင္ေရာင္းကာ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းေနေသာ္လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျမ၀ယ္ခ၊ အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔အျပင္ ေနရာအေနအထားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ မကိုက္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ထုတ္ရျခင္းမွာ အသံဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္

မဲေဆာက္ရိွ ဟန္ထိုင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁,၅၀၀) ခန္႔ကို အလုပ္ရွင္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ စက္႐ံုကို ယာယီ (၃) လ ပိတ္လိုက္သျဖင့္ အေျခအေနအမွန္ သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္္ အလုပ္သမားမ်ားက စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ဟန္ထိုင္းစက္႐ံုမွ အလုပ္သမား ေမာင္ႏိုင္က “ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀) ရက္ေန႔ကၿပီး စက္႐ံုကို သူေဌးက (၃) လ ယာယီပိတ္တယ္ဆိုၿပီး ပိတ္လိုက္တယ္။ အလုပ္သမားေတြကိုေတာ့ ဘာနစ္နာေၾကးမွ မေပးဘူး။ ပိတ္တဲ့ကာလ အတြင္း တေယာက္ကို ဟင္းဖိုး ဘတ္ (၂၀) ပဲ ေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စံုစမ္းေနတာက သူေဌးက နစ္နာေၾကးမေပးဘဲ စက္႐ံုပိတ္ခ်င္လို႔ တဖက္လွည့္နဲ႔ အလုပ္သမား ေတြကို ထုတ္တာ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္လို႔ပါ။ ဘုမသိဘမသိ ဆႏၵျပတာေတြေတာ့ လုပ္လို႔မျဖစ္ ေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။
အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ သေဘာ႐ိုးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ စက္႐ံုပိတ္ျခင္းျဖစ္ပါက (၃) လ ျပည့္ခ်ိန္ထိ ေစာင့္မည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ နစ္နာေၾကးမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ထိုင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး႐ံုးမွတဆင့္ အေရးဆိုသြားမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
အလုပ္သမား (၁,၅၀၀) အနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားၾကသျဖင့္ လက္ရိွစက္႐ံုတြင္ အလုပ္သမား (၁၀၀) ေက်ာ္သာ က်န္ရိွၿပီး အဆိုပါအလုပ္သမား (၁,၅၀၀) တြင္ ထိုင္း အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ထားသူ အေရအတြက္မွာ (၁,၀၀၀) ခန္႔ရိွသည္ဟု သိရသည္။
ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မဲေဆာက္အပါအ၀င္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခမွာ တေန႔ (၁၅၃) ဘတ္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မဆို လုပ္ငန္းယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ကာလအတြင္း အလုပ္သမားတဦးအား တေန႔တာလုပ္အားခ၏ တ၀က္ ေပးရမည္္ျဖစ္သည္။
မဲေဆာက္ေဒသတြင္းရိွ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕တြင္ စက္႐ံုပိတ္လို၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲလို၍ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သည့္နစ္နာေၾကးမွမေပးဘဲ တဖက္လွည့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ထြက္ခြာေစျခင္းနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမ်ား ရိွသည္ဟု အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (JACBA) အဖြဲ႔မွ ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာသည္။
၎က “စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြကို အလိုမရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔လုပ္တာေတြရိွတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ သိရမွာက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲပိတ္ပိတ္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္သမားေတြဘက္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး႐ံုး(ဆ၀ဒီကန္) မွာ (၁၅) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွ တကယ္ျပႆနာျဖစ္လို႔ ေျဖရွင္းတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ကိုယ့္ဘက္က အလားအလာေတြ ေကာင္းမယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္သည္ ယာယီအလုပ္ရပ္ဆိုင္းလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးအရာရိွႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို တလႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ယာယီ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းပါက အလုပ္သမားမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတလစာ ေပးရမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
အလုပ္သမ နန္းေအးက “လုပ္အားခအျပည့္မရေပမယ့္ ဟန္ထိုင္းမွာ ႏွစ္ရွည္လူေဟာင္းေတြက တလကို (၇) ေထာင္ (၈) ေထာင္ အထိ ရတာေတြရိွေတာ့ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္၊ ကိုယ္ဘက္က အမွားမျဖစ္ရေအာင္ပါ။ သူေဌး လိမ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ နစ္နာေၾကးေတြ ေတာင္းဖို႔ကိစၥ က်မတို႔အားလံုး သေဘာတူထားတာ ရိွတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ေဒသအတြင္း စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ရိွၿပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ တေန႔တာလုပ္အားခ (၁၅၃) ဘတ္ ေပးသည့္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွာ (၂) ႐ံုသာရိွကာ TK FASHION ႏွင့္ TOP FORM စက္႐ံုတို႔ျဖစ္သည္။

ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္